Lediga tjänster

Just nu finns inte några lediga tjänster hos oss på Haga Forum.

Jobba på Haga Forum

På Haga Forum har vi både en omfattande restaurangverksamhet men också konferenser av varierande storlek. Detta innebär att vi behöver personer med varierande kunskaper och erfarenheter.

Vi vill att alla medarbetare skall känna ett ansvar inte bara för sina egna arbetsuppgifter utan också för Haga Forum som helhet. Omsorg i detaljer är av största vikt för vår framgång. Inte minst är det medarbetarna som i sitt dagliga arbete skall visa denna omsorg. Förväntningar om en hög kvalitet i Ditt yrkesutövande ligger till grund för Din anställning och Ditt arbete hos oss. Gästers förväntningar på oss är kvalité mat, service och bemötande. Vårt mål är att infria och helst överträffa varje kunds förväntningar på det vi erbjudit.